Мини Арт Фест 12 Царево

All juggling events in 2022
Juggling events in Bulgarien‎, 2022

When:

Dienstag, 16 August 2022 to Sonntag, 21 August 2022

Where:

X Challenge Park, Царево

Websites:

https://miniartfest.com/
https://www.facebook.com/events/438487544532060
https://www.facebook.com/miniartfest/

Blurb

БЪЛГАРСКИ:

От 16 до 21 август едно от най-атрактивните места на Южното Черноморие X Challenge Park в град Царево, ще е домакин на зрелищното събитие, включващо международна програма, уъркшопи, циркови лагери и още много изненади!

Международната програма от представления, циркови лагери и циркови работилници са подготвени за публиката на открито в дисциплини: трапец, юнисайкъл, акробатика и брейк денс.
В програмата са предвидени и интензивни 5-дневни циркови тренировки, в които ще могат да се включи всички с желание да тестват уменията си и да придобие нови знания и умения. Разбира се, предвидена е и специална зона за похапване и свежи напитки, както и още много изненади и активности на територията на X Challenge Park скейт парк.

За X Challenge Park
Разположен в центъра на град Царево X Challenge Park се утвърди като едно от най-забележителните места на Южното ни Черноморие. Инфраструктурата му е изградена върху площ от 15 дка с обособени зони за алтернативни спортове, фестивална зона, ресторант, бар, магазин, къмпинг и коуъркинг зона, следвайки принципа за минимална намеса в околната среда. Всяко лято в парка се организират спортни състезания, алтернативен маратон, музикални и изложбени събития, вечерни толк-събития, летни лагери, работлници и други, а в дните 16 – 21 август, атрактивното пространство ще стане домакин на Мини Арт Фест 12 – Царево!
Не забравяйте Къмпинга в парка, ще бъдем на палатки в свежата горичка.
Мисия на Мини Арт Фест 12 – Царево
Ще продължим мисията за социална интеграция и широка достъпност, заложена в концепцията на Фондация Мини Арт от самото й създаване. За жителите на град Царево са планирани специални циркови работилници, както и специална отстъпка от цената на билета (50%). С билети на половин цена ще могат да участват и бежанци, представители на различните социални групи със специфични нужди – пенсионери, социално слаби и хора с увреждания, както и деца от 7 до 14 години, които могат да посетят събитието с придружител, за по-малките е безплатно.

Организатор на Мини Арт Фест 12 Царево е Фондация Мини Арт в партньорство с X Challenge skate park.
Официален партньор на събитието е Национален фонд “Култура”

================================================================

ENGLISH:

From August 16 to 21, one of the most attractive places on the Southern Black Sea coast, X Challenge Park in the city of Tsarevo, will host the spectacular event, including an international programme, workshops, circus camps and many more surprises!

The international programme of performances, circus camps and circus workshops are prepared for the open-air audience in the disciplines: trapeze, unicycle, acrobatics and break dance. The programme also includes intensive 5-day circus training, in which anyone willing to test their skills and acquire new knowledge and skills will be able to participate. Of course, there is also a special area for snacks and fresh drinks, as well as many more surprises and activities on the territory of the X Challenge Park skate park.

About X Challenge Park
Located in the centre of the city of Tsarevo, X Challenge Park has established itself as one of the most remarkable places on our Southern Black Sea coast. Its infrastructure is built on an area of ​​15 acres with separate areas for alternative sports, a festival area, a restaurant, a bar, a shop, a campsite and a co-working area, following the principle of minimal intervention in the environment.
Every summer, sports competitions, an alternative marathon, music and exhibition events, evening talk events, summer camps, workshops and others are organised in the park, and on August 16-21, the attractive space will host the Mini Art Fest 12 - Tsarevo!
Don@t forget the Camping аrea in the park, we will be putting up tents in the fresh grove.

Mission of Mini Art Fest 12 - Tsarevo
We will continue the mission of social integration and wide accessibility, embedded in the concept of the Mini Art Foundation since its inception. Special circus workshops are planned for the residents of the city of Tsarevo, as well as a special discount on the ticket price (50%). Refugees, representatives of various social groups with specific needs - pensioners, socially weak and disabled people, as well as Children from 7 to 14 years old, who can visit the event with a parent, and for the younger ones it is
completely free.
Mini Art Fest 12 Tsarevo is organised by Mini Art Foundation in partnership with X Challenge skate park.
Official partner National Fund "Culture"

Who went

Мини Арт Фест 12 Царево elsewhere on the Edge

View trivia (0)