THIS EVENT HAS BEEN CANCELLED

Българска Жонгльорска Конвенция / Bulgarian Juggling Convention (BJC)

(Българска Жонгльорска Конвенция to its friends)

All juggling events in 2020
Juggling events in Bulgarien‎, 2020

When:

Freitag, 9 Oktober 2020 to Sonntag, 11 Oktober 2020

Where:

Национален студентски дом, square "Narodno Sabranie" 10, 1000 Sofia, Bulgaria

Websites:

http://www.facebook.com/events/517527182231085
http://www.facebook.com/Българска-Жонгльорска-Конвенция-Bulgaria-Juggling-Convention-107781940792948/

Blurb

БЪЛГАРСКИ:

Здравейте! Ето че имаме възможността и мястото да Ви поканим на "Първата Българска Жонгльорска Конвенция"- гр. София.
Благодарим на "Национален Студентски Дом", които ни предоставят чудесни пространства за провеждането ѝ.

Събитие като това се провежда за първи път в България и затова искаме да направим едно пояснение: жонгльорските конвенции са фестивален формат, който се провежда по цял свят и обединява всички изкуства, свързани с цирковата сцена (акробатика, еквилибристика, танци, музика, жонглиране и др. )
Конвенциите са основани за отворен обмен на опит между артисти с артисти, както и артисти с любители, които искат да повишат своя тонус и концентрация в ежедневието и да придобият нови умения.

В три поредни дни ( 09-10-11 .11 .2020 г. ) ще имате възможността да присъствате на разнообразни работилници ( workshops) , игри , забави и невероятна Гала вечер, подходяща за всички възрасти.

Събитието се организира изцяло на доброволни начала - т.е. ще имаме кутия за дарения. Работилниците (workshops) ще се провеждат на същия принцип - средствата са за лекторите. Ще има билетче само за Гала вечерта, като по-голямата част от средствата отиват за артистите.
Събраните средства ще е се ползват за провеждане на ново събитие.
Условия на конвенцията:
1.Залата е отворена за ползване :
09.10. от 17.00 до 22:00
10.10 от 10:00 до 22:00
11.10 от 10.30 до 18:30
2. Залата не е тренировъчен салон , но има необходимата височина за провеждането и.
3. В същата зала се провеждат и представленията .
4. Бар .
5. Тоалетна .
6. Душове - не .
7. Къмпинг - не .
8. Организаторите си запазват правото за промени в програмата и датите на събитието . .

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО ПРОГРАМА

P.S. Отворена покана !
Екипът ни е малък , за това ако искаш да участваш или помогнеш си добре дошъл: да направиш работилница-workshop, да споделиш интересна идея, да снимаш, да се включиш в Гала вечерта и др.
Свържете се с нас за предложения


=================================================================================================================

ENGLISH:

Hello! We finally have the opportunity and the place to invite you to the "First Bulgarian Juggling Convention" - Sofia.
Special thanks to the “National Student House” who will provide their wonderful spaces to host it.
An event like this has never been held in Bulgaria before, so we want to make one brief explanation: Juggling Conventions are a festival format, held all over the world that brings together all the arts related to the circus scene (acrobatics, equilibristics, dance, music, juggling, etc.) Conventions are based on the open exchange of experience between artists and artists, as well as artists and amateurs who want to increase their tone and concentration in their everyday life and learn some new skills.

For three days in a row (9th - 10th - 11th October 2020 ) you will have the opportunity to attend a variety of workshops, games, fun activities and an amazing Gala evening suitable for all ages.

The event is organised entirely by volunteers - so we will have a donation box. Workshops will work the same way - the funds are for the lecturers. There will only be a ticket for the Gala evening, as most of the funds will go to the artists.
The funds raised will be used to host a new event.

Conditions of the Convention:
1. The hall is open for use:
9th October from 5pm to 10pm
10th October from 10am to 10pm
11th October 10:30am to 6:30pm
2. The hall is not a training room, but it has enough height
3. Shows are held in the same hall
4. Bar.
5. Toilet.
6. No showers.
7. No camping
8. Organisers reserve the right to make changes to the programme and dates of the event


The Programme Will Be Published Very Soon

P.S. Open call !
Our team is small, so if you want to participate or help you are welcome to: do a workshop, share an interesting idea, take photos, join the Gala in the evening, etc.
You can contact us with your ideas

Who went

Българска Жонгльорска Конвенция elsewhere on the Edge

View trivia (0)