Jugglair

All juggling events in 2014
Juggling events in Slovakia (Slovenská republika)‎, 2014

When:

Saturday, 2014-09-13, 10:00 to 17:00

Where:

Panenská 10, Bratislava

Website:

http://www.facebook.com/events/827448507295667

Blurb

SLOVENČINA:

Jugglair? Čo to je? Ak sa pýtate čo to má byť, tak Vám na to radi odpovieme.

Festival ako sa patrí, pre všetky druhy žonglérov, pre profesionálov, ale aj pre začiatočníkov. Pripravujeme program pre deti ale aj pre dospelých. Budete si môcť vychutnať profesionálne vystúpenia slovenských, ale aj zahraničných žonglérov, prípadne žonglérskych skupín.

Aktivity:
- Workshopy (bubnovací s Rytmikou, loptičky, hulahop, poiky, cirkus kus)
- Súťaže (hlavne pre deti)
- Predstavenie (divadelné, žonglérske)
- Open stage (kde sa nám účinkujúci nahlásia dopredu a popíšu aktivity)

Po skončení festivalu máme pre Vás pripravenú áfterku v KC Dunaj

V rámci nultého ročníku budeme pôsobiť pod záštitou dobrého trhu na ktorom sa uskutoční promo akcia na Jugglair 2015.

=============================================================================

ENGLISH:

Jugglair? What is it? If you ask what it should be, so it will be glad to answer.

Festival as it should be, for all kinds of jugglers, for professionals but also for beginners. Prepare a programme for children, but also for adults. You will be able to enjoy professional performances from Slovak and foreign jugglers, or juggling groups.

Activities:
- Workshops (drumming rhythms, balls, hula hoop, poi Circus Kus)
- Competition (especially for children)
- Presentation (theatre, juggling)
- Open Stage (where the performers notify us in advance, and describe activities)

After the festival we have prepared for you after the Danube in KC

Under the preliminary year we will operate under the auspices of a good market for keeping a promo action for Jugglair 2015

Who went

Jugglair elsewhere on the Edge

View trivia (0)