Juggling Heroes

All juggling events in 2014
Juggling events in Czech Republic (Česká republika)‎, 2014

When:

Friday, 2014-07-04 to Sunday, 2014-07-06

Where:

Beach park Mlékojedy, Mlékojedská, Pískovna Mlékojedy, Neratovice

Website:

http://www.fireshow.cz/zonglovani/juggling-heroes-4-6-7-2014-beach-park-mlekojedy

Blurb

ČEŠTINA:

Druhé pokračování celovíkendové akce Juggling heroes 2014 proběhne v nově zrekonstruovaném areálu Mlékojedy beach park. Celá akce se ponese ve stejném duchu a atmosféře jako její první konání.

Odstartujeme v pátek kdy se postupně všichni sejdeme. Připravena bude půjčovna žonglérského vybavení, hřiště na voleyclub, nebo jolleystick. Až se na míste pěkne sejdeme, potrénujeme tak odstartujeme večerní FIRE NIGHT. Jako první na ní vystoupí FireshowJBC se svým fire/light vystoupením. Pokud vše dopadne jak má tak další po nich vystoupí pražští Infinitos. Jejich „hrdinské“ vystouepní jste měli možnost vidět loni na Juggling Heroes. Po konci vystoupení dáme prostor všem žonglérů, kteří si chtějí pohrát s ohněm. Připraveno máme 40litrů paliva, abychom to mohli pěkně roztočit. Točit budeme dokavaď nám nedojde palivo nebo síla:]

Po večerní fireshow se rozjede párty v rytmu junglu – Junglist call night. Hudba bude hrát až do ranních hodin pro vytrvalé žongléry a tanečníky.

V sobotu až se probereme (cca v poledne:) budeme pokračovat c žonglérském programu. Otevřeme opět stánek s půjčovnou a royjednou se žonglérské hry a workshopy.

Po celém dnu žonglování, hraní a workshopování se na chvilku zastavíme a koukneme se na připravená vystoupení. První část sobotních vystoupení začne v osum hodin. Těšit se můžete na skvělé umělce. Prvním z nich Cirkus TeTy, kteří Vám předvedou vystoupení závěsné akrobacie. Dále se můžete těšit na mmistra světa ve footbegu Honzu Webera, své umění pozemní akrobacie Vám předvedou SimplyAcro. Dalším vystupujícím je Juraj, který na Juggling heroes přijede z Berlína, kde se momentálně žonglováním živí.

V druhé části vystoupení, po setmění, vystoupí naši slovenští spolubratři a kamarádi Inspinia. Pokud vše dobře dopadne , tak proběhne ještě jedno vystoupení a to od pražských Firelovers.

Po vystoupeních dáme opět prostor všem nadšencům, kteří si rádi zatočí. Snad nám zbude palivo z pátka:]

Po vystoupeních proběhne další párty tentokráte v rytmech elektra, techna a housu - Weird highs night.

V neděli bude program spíše individuální.


Facebook: www.facebook.com/events/745596715462643/

========================================================

ENGLISH:

The sequel to a whole weekend's action heroes Juggling 2014 will be held in the newly renovated premises Mlékojedy beach park. The entire event will proceed in the same spirit and atmosphere as its first action.

Starts on Friday when gradually all meet. Ready to hire juggling equipment, playground voleyclub or jolleystick. Once on site pěkne meet, potrénujeme so will start the evening FIRE NIGHT. As the first in her will FireshowJBC your fire / light show. If everything goes as it should and the next one will Infinitos from Prague. The "heroic" vystouepní you have seen last year Juggling Heroes. After the end of the show we give space to all jugglers who want to play with fire. We have prepared 40 liters of fuel, so we can really hot. Spin til we we will not fuel or power:]

After an evening fire show will move the party to the rhythm of jungle - Junglist call night. Music will play until the early hours of relentless jugglers and dancers.

On Saturday, when he wakes up (around noon :) we continue juggling c program. Will again stand with rental and royjednou with juggling games and workshops.

After a whole day of juggling, playing a workshopování stop for a moment and let's be ready to show. The first part of Saturday performances will begin at eight hours. Enjoy a great artist. The first of these Cirkus aunts, who will perform acrobatics performance suspension. You can look forward to mmistra World footbegu Honza Weber, his art ground acrobatics to show off SimplyAcro. The next speaker is Radek, who Juggling heroes come from Berlin, where he currently juggling alive.

In the second part of the show, after dark, will our Slovak brothers and friends Inspinia. If all goes well, so there will be one show and from Prague Firelovers.

After the performance we put back all the space enthusiasts who enjoy breaking. Perhaps we left fuel from Friday:]

After the performance there will be another party, this time in the rhythms of electro, techno and house - Weird highs night.

On Sunday the program rather individual.

Who went

Juggling Heroes elsewhere on the Edge

View trivia (0)