Aerial Weekend

All juggling events in 2014
Juggling events in Polen‎, 2014

When:

Donnerstag, 20 Februar 2014 to Sonntag, 23 Februar 2014

Where:

Carnival, Otwarta Przestrzeń Cyrkowa, Ul.Siewna 15, Łódź

Website:

http://www.facebook.com/events/351702661639674

Blurb

POLSKI:

Aerial Weekend to warsztaty i treningi tańca w powietrzu na chuście wertykalnej (aerial silks), kole powietrznym (ariela hoop) i hamaku (aerial hammock), a także elementy aerial jogi i stretchingu.
Ten weekend to 3 dni podczas których są prowadzone warsztaty i jest czas na trening (utrwalenie technik z warsztatów, wymiana doświadczeń, trening solowy).
Jednym z wydarzeń Aerial Weekend jest również kabaret cyrkowy czyli pokazy etiud akrobatyki powietrznej i innych.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane:
- poznaniem nowych technik na chuście, kole lub hamaku (na poziomie początkującym i średniozaawansowanym)
- poznaniem ćwiczeń rozwijających siłę i elastyczność przydatnych w tańcu w powietrzu
- poznaniem ćwiczeń z hamakiem (aerial joga)
- możliwością korzystania z sali do ćwiczeń przez 8 godzin w ciągu 3 dni
- wymianą doświadczeń, zawarciem nowych znajomości i dobrą zabawą


====================================================

ENGLISH:

Aerial Weekend is a time of workshops and training of dance in the air on aerial silks, aerial hoop or aerial hammock as well as elements of aerial yoga and stretching.
This weekend takes three days of workshops and training time (repeat of techniques from workshops, exchange of experience, solo training).
One of the events Aerial Weekend is also a circus cabaret when we can watch aerial and other etudes and shows.

We invite all persons interested in:
- get to know new techniques for aerial silks, hoop and hammock (at beginner and intermediate level)
- master exercises to develop strength and flexibility useful in dance in the air
- experience exercises with a hammock (aerial yoga)
- The possibility of using the gym for 8 hours over 3 days
- Exchanging of experience, meeting new people and having fun

Who went

Aerial Weekend elsewhere on the Edge

View trivia (0)